De 10 siste årene med private equity

Formuesforvaltning forvaltet i 2020 100 milliarder kroner på vegne av våre kunder. Investeringsporteføljen er satt sammen av flere aktivaklasser, der private equity står for rundt 10 prosent av den samlede kapitalen. Private equity har vært en viktig bidragsyter i våre kunders porteføljer over tid, og vi utførte våre første private equity-investeringer i 2003. Siden den gang har vi kontinuerlig utviklet og forbedret hvordan man forvalter private equity på en kapitaleffektiv måte.

Les vår private equity rapport ›

Årlig avkastning 2011 - 2020

    Meravkastning til aksjemarkedet

Avkastning i fjor

*For årgangsfondene etablert i perioden 2011 – 2018 er det levert en årlig avkastning (internrente) på 16,1% for våre kunder. Dette er nettotall (resultat etter alle fradrag).

image

13 enhjørninger i porteføljen

I løpet av de siste ti årene har vi vært investert i en rekke spennende selskaper gjennom våre forvaltere. Flere av disse selskapene har i dag en verdsettelse på mer enn én milliard dollar.

Se alle enhjørninger

19%
Årlig avkastning 2011 – 2020

Buyout

Kontrollerende oppkjøp av modne selskaper. Som kontrollerende aksjonær, vil en buyout-forvalter enkelt kunne påvirke og gjennomføre større endringer i selskapet.

30%
Årlig avkastning 2011 – 2020

Growth

Minoritetsinvesteringer for å finansiere vekstselskaper som ønsker å endre strategisk retning, tilby nye produkter og/eller etablere seg i nye markeder.

28%
Årlig avkastning 2011 – 2020

Venture Capital

Minoritetsinvesteringer for å finansiere oppstartsselskaper som har høyt potensial for verdiøkning.

Last ned rapporten ›

*Avkastningen representerer bruttotall som vi har mottatt fra våre forvaltere. Forskjellen mellom avkastningen hos underliggende forvaltere og kundeavkastningen er hovedsakelig knyttet til at vi har noe kontanter i løsningene for å håndtere kortsiktige kapitalbehov og kostnader for drifting av fondene.

Høyt antall børsnoteringer

Som følge av et rekordantall børsnoteringer av private equity-eide selskaper har mange av våre kunder fått ta del i flere av disse børsnoteringene gjennom våre forvaltere. Flere av pe-fondene sitter fortsatt med eierandeler i disse selskapene.

Les rapporten

Noen av børsnoteringene i 2020 og 2021 som våre kunder har vært en del av:

 

Private equity-exiter i Europa siste 10 årene

Her ser du exit-verdiene siden 2011 og frem til første kvartal 2021.
Source: Pitchbook

Hvordan bør du bruke private equity?

Private equity markedsføres ofte som noe spennende. Faktum er at investeringene ofte tar lang tid, at det er tilnærmet umulig å forsøke å finne kun de aller beste godbitene, og at man kan brenne seg på å ta en fokusert tematisk tilnærming – mye endrer seg nemlig 10-12 år senere. Som private equity-rapporten viser har det siste tiåret gitt svært gode resultater, mye takket være at det har blitt institusjonalisert. Vårt investeringsprogram vil kunne være et element i porteføljen som bidrar til å skape avkastning, og som disiplinerer oss til å investere som en stor proff investororganisasjon.

Les hele rapporten

Bred portefølje

Siden 2011 har vi opparbeidet et tett samarbeid med flere forvaltere. Til sammen representerer deres fond selskaper innenfor ulike regioner, sektorer og markeder.

Vi har forpliktet kapital til 42 fond i løpet av de siste ti årene og var ved utgangen av 2020 investert i 360 selskaper. Begge deler et uttrykk for vårt ønske om å være godt diversifisert samtidig som vi søker å ha rimelig høy konsentrasjon i porteføljen.

Vårt årgangsprogram gjør at vi har en kontinuerlig prosess med å finne de beste forvalterne som representerer vår brede private equity-portefølje.

Jan Nylund
Leder av Private Equtiy

Mathilde Ragnhildstveit
Investeringsanalytiker

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.