Velkommen til Formueskolen!

Formueskolen er et tilbud til deg som har eller vil få tilført verdier gjennom et generasjonsskifte. Men det passer også for andre som ønsker å lære mer om hvordan man best kan bevare og videreutvikle sine verdier. Hensikten med kursene er at du skal få en forståelse av hvordan formuen kan bidra til at du og din familie når deres individuelle og felles målsettinger – både i dag og i fremtiden.

Vi har delt kurset inn i fem seksjoner. Under finner du link til opptakene av de ulike seksjonene samt mulighet til å laste ned presentasjonene.

Dersom du har noen spørsmål knyttet til Formueskolen kan du sende en mail til johan.fredrik.bruusgaard@formue.no. Ved andre henvendelser er du hjertelig velkommen til å benytte kontaktskjemaet til høyre. 

Formueskolen 2021

Benytt kontakt-
skjemaet under
for å komme i kontakt med oss 

Kontakt oss

Del 1:
Hver generasjon er første generasjon


Klikk her for å se opptak av del 1

Klikk her for å laste ned presentasjonen (PDF) fra del 1

Hver generasjon må ta ansvar for hva som skjer med verdiene når disse er under sin generasjons ansvar. Seksjonen tar opp følgende tema:

 • Hvilke mål skal kapitalen bidra til å nå
 • Hva kjennetegner et aktivt og ansvarlig eierskap
 • Hvordan kombinere det beste fra fortiden med det riktige for fremtiden
 • De ulike rollene – familie, eier, styre og ledelse
 • Hvordan finne og forberede seg på sin rolle
 • Grunnleggende suksesskriterier

Del 2:
Risiko, muligheter og planlegging

 


Klikk her for å se opptak av del 2

Klikk her for å laste ned presentasjonen (PDF) fra del 2

Her ser vi nærmere på risiko som verdiskapende faktor. Du skal lære mer om hvilke risikofaktorer som påvirker resultatene, og hvordan du best kan identifisere og håndtere disse. Dette handler også om å prioriter det som er viktigst. Vi ser nærmere på følgende faktorer:

 • Forholdet mellom muligheter, målsetninger og risiko
 • Risikobildet for private verdier
 • Påvirkbar vs. ikke påvirkbar risiko
 • Forståelse av egen risikoprofil
 • Konkrete verktøy for kartlegging og håndtering av risiko i din familie

Del 3:
Introduksjon til kapitalforvaltning

 

Klikk her for å se opptak av del 3

Klikk her for å laste ned presentasjonen (PDF) fra del 3

Seksjonen gir en grunnleggende innføring i kapitalforvaltning og oversikt over økosystemet innenfor finans. Her skal du få bedre forståelse for følgende:

 • Viktigheten av å ha en godt gjennomtenkt strategi tilpasset dine behov
 • Hvordan sette sammen en portefølje
 • Betydningen av å diversifisere (spre risiko)
 • Aktivaklassenes egenskaper og hvilke funksjoner de har i porteføljene
 • Markedsaktørenes ulike roller og funksjoner
 • Verdien av å holde seg til strategien og risikostyring i lys av egen risikotoleranse

Del 4: Dypere gjennomgang av kapitalforvaltning

 

Klikk her for å se opptak av del 4

Klikk her for å laste ned presentasjonen (PDF)

I denne seksjonen går vi noe dypere ned i forvaltning innen renter, aksjer, hedgefond samt eiendom og unoterte investeringer. I tillegg belyser vi hvordan temaer som bærekraft, miljø og samfunnsansvar hensyntas i forvaltningen. Etter denne gjennomgangen skal du ha innsikt i hvordan forvaltning foregår innen disse kategoriene.

Del 5:
Organisering og skatt

 

Klikk her for å se opptak av del 5

Klikk er for å laste ned presentasjonen

Skatt og strukturering/organisering av formue har stor betydning for kapitalens utvikling over tid. Med denne seksjonen skal du få følgende kunnskap:

 • Grunnleggende forståelse for betydning av skatt for kapitalens utvikling
 • Oversikt over hovedelementene i det norske skattesystemet – med fokus på fritaksmetoden og aksjonærmodellen, og hvordan man best kan organisere seg.
 • Oversikt over hva som utløser formuesskatt og noen tilpasningsmuligheter
 • Innsikt i optimalisering av lønn og pensjonsopptjening

Speakers

Alexander Heiberg

Advokat og ansvarlig for wealth planning

Johan Fredrik Bruusgaard

Ansvarlig rådgivningsprosessen

Ingun Stray Schmidt

Head of content and PR

Tore Fritsch

Advokat

Niclas Hiller

Investeringsdirektør

Benytt kontaktskjemaet til høyre for å komme i kontakt med oss!

Formueskolen 2021

Klar til å komme i gang?

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt med deg raskt.

Kontakt oss angle-down

Få innsikten rett i innboksen.

Vi sender deg bare informasjon når vi har noe vi tror er nyttig for deg.

Registrer deg angle-down
image

Trygghet

Hvordan kan du skape trygghet i dag og i fremtiden? Hva med barna? Hva om det skjer en ulykke?

Les mer
image

Bevare og utvikle

Hvor mye bør du investere? Hvordan investerer du for fremtiden? Hvordan får du god kvalitet på investeringene?

Les mer
image

Skape

Hva må du sette av for gründervirksomhet? Hvordan kan du frigjøre mer tid? Eller utgjøre en forskjell?

Les mer